Vision och mission

A3P Biomedicals mission är att förbättra mäns liv genom att radikalt förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer. Visionen är tydlig – att avsevärt minska dödligheten i en av världens vanligaste cancersjukdomar.

Ett enkelt blodprov och en avancerad algoritm. Två delar som utvecklar och stärker prostatacancerdiagnostiken på flera sätt. Viktigast är en ökad möjlighet att hitta behandlingskrävande prostatacancer tidigt. Tidig upptäckt ökar möjligheterna för en framgångsrik behandling. Förbättrad och förfinad diagnostik minskar samtidigt individuell olägenhet som kan orsakas av överdiagnostik med onödiga biopsier som följd. Detta, tillsammans med tidig och mer korrekt riskbedömning med tydliga rekommendationer för individ och vårdgivare, leder även till minskade kostnader för sjukvårdsgivarna.

“All the members in our team are committed to make a change in the prostate cancer workflow. We are convinced that Stockholm3 will have a significant positive impact on society, by reducing individual harm from over-diagnosis, mortality and overall healthcare costs.” Martin Steinberg, cofounder of A3P Biomedical.