Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande sedan 2020

Född 1953. M.D. från Karolinska Institutet och en Ph.D. från Uppsala Universitet. Tidigare vd för Global Medical Investment och partner i riskkapitalbolaget 3i Plc. Har även haft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljarder i årlig försäljning. Tidigare internationell erfarenhet av styrelsearbete i både startup/publika bolag och private equity investeringar.

Cecilia Edström
Cecilia Edström
Styrelseledamot sedan 2021

Född 1966. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Cecilia har omfattande erfarenhet av operativt arbete i ledande befattningar i ett flertal branscher. Hon är idag Senior Advisor och styrelsemedlem i Bactiguard, ett svenskt företag med fokus på infektionsprevention. Hon har tidigare haft olika roller i bolaget, bland annat som VD och CFO med ansvar för affärsutveckling, och har därmed god insikt i specifika frågor inom urologi och medicinteknik på en internationell marknad.

Eugen Steiner
Eugen Steiner
Styrelseledamot sedan 2021

Född 1954. M.D. Ph.D. Eugen är venture partner på HealthCap. Eugen har omfattande erfarenhet av såväl operativt arbete som styrelsearbete och besitter därtill god branschkännedom utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Henrik Grönberg
Henrik Grönberg
Styrelseledamot sedan 2021

Född 1961. Professor cancerepidemiologi och överläkare. Henrik är medgrundare till A3P Biomedical, en av bolagets största ägare och är en ledande expert inom prostatacancer. Sedan 2005 är Henrik professor på Karolinska Instituitet där han leder en forskargrupp med 35 forskare fokuserade på prostatacancer. Han är även ansvarig för Prostatacancercentrum på Capio S:t Görans sjukhus.

Martin Steinberg
Martin Steinberg
Styrelseledamot sedan 2020 & Vice President Corporate Development

Född 1969. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Medgrundare till A3P Biomedical AB och en av bolagets största ägare. Martin har mer än 15 års erfarenhet av akademiskt och industriellt samverkansarbete. Tidigare investeringsansvarig på riskkapitalbolaget Litorina Kapital samt projektledare på Arthur D Little.
martin.steinberg@a3pbiomedical.com