Styrelse

Thomas Pollare
Thomas Pollare
Styrelseordförande

Född 1953. M.D. från Karolinska Institutet och en Ph.D. från Uppsala Universitet. Tidigare vd för Global Medical Investment och partner i riskkapitalbolaget 3i Plc. Har även haft VP-roller inom både Pharmacia Corp. och Schering-Plough Inc. Har varit ansvarig för marknadsgodkännande av flera farmaceutiska produkter inom olika terapeutiska områden som genererat miljarder i årlig försäljning. Tidigare internationell erfarenhet av styrelsearbete i både startup/publika bolag och private equity investeringar.

Martin Steinberg
Martin Steinberg
CEO

Född 1969. Civilekonom från Handelshögskolan och grundare A3P Biomedical AB. Martin Steinberg har mer än 15 års erfarenhet av akademiskt och industriellt samverkansarbete. Tidigare investeringsansvarig på riskkapitalbolaget Litorina Kapital samt projektledare på Arthur D Little.
martin.steinberg@a3pbiomedical.com

Ola Steinberg
Ola Steinberg
Styrelseledamot

Född 1969. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och grundare A3P Biomedical AB. Ola Steinberg har mer än 15 års erfarenhet av akademiskt och industriellt samverkansarbete, bland annat som projektledare för STHLM3 vid Karolinska Institutet. Djup kompetens inom IT och vårdlogistik. Tidigare projektledare på McKinsey & Co.