Stockholm3

A3P Biomedicals huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede.

Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling av prostatacancer. Idag används blodprovet prostataspecifik antigen (PSA). Ett problem med PSA-testet är att det missar mellan 30 och 50 procent av alla behandlingskrävande cancerfall. Forskning visar att Stockholm3 hittar 100 procent fler behandlingskrävande cancerfall. Det gör att möjligheten att tidigt upptäcka och behandla cancern förbättras.

Ett annat problem med PSA-testet är att det inte kan skilja på behandlingskrävande och indolent (ofarlig) cancer. Det leder till att många män måste genomgå onödig uppföljning med biopsi av prostatan vilket kan ge biverkningar som sepsis samt blod in urin och avföring. Forskning visar att Stockholm3 minskar antalet onödiga biopsier med 50 procent.

Ett tredje problem med PSA-testet är att det är svårtolkat. Stockholm3-testet ger ett tydligt svar och tydliga rekommendationer. Det gör det enkelt för läkaren att fatta beslut om vidare åtgärder samt ger mannen som testat sig en bild av hans risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Exempelvis har nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6 år.

Stockholm3 leder till lägre kostnader för vården. Forskning visar att Stockholm3 minskar de direkta kostnaderna för vården med 17-28 procent.

Stockholm3 har utvecklats av Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi, och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet (KI). Nära 60 000 män deltog i den kliniska studien STHLM3 som genomfördes på KI mellan 2012 och 2015. Resultaten publicerades bland annat i The Lancet Oncology. 2016 till 2018 validerades resultaten klinisk på över 20 000 män i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och Storbritannien.

Flera vårdgivare i Sverige och Norge har redan ersatt PSA-test med Stockholm3.