A3P Biomedicals ledande produkt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Just nu pågår validering av ett nytt blodprov som syftar till att identifiera biomarkörer hos män med spridd prostatacancer.

 

”Vi kommer öka upptäckten av behandlingskrävande cancerformer och samtidigt minska andelen män som måste genomgå onödiga, smärtsamma och oftast dyra undersökningar.” Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet

Prostatacancer

2020 beräknas närmare 1.4 miljoner män världen över diagnostiseras med prostatacancer. Prostatacancer är därmed den näst vanligaste cancersjukdomen i världen och den femte vanligaste cancersjukdom som män avlider av. I Sverige är det den vanligaste cancersjukdomen. Drygt 10 000 män drabbas varje år. Det är även den cancersjukdom som har högt dödlighet i landet – cirka 2 300 avlider årligen. Källor: WHO & Cancerfonden