A3P Biomedical AB är ett svenskt bolag med en global ambition – att radikalt förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer.

Bolagets ledande produkt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer, som tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet.

Stockholm3 analyseras i ett laboratorium som är ett helägt dotterbolag. Laboratoriet är specialiserat på avancerad diagnostik, arbetar enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 och är registrerat som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

A3P Biomedical AB har ytterligare ett helägt dotterbolag som tillhandahåller algoritmbaserade testresulat i ett molnbaserat system för hantering av klinisk data i enlighet med GDPR. Bolaget är ISO 13485-certifierat och mjukvaran uppfyller IEC 62304-standard för medicinteknisk mjukvara.

Här hittar du information om bolagets styrelse och ledning.