Nyheter

Stockholm3-utvecklaren Henrik Grönberg utsedd till Årets cancerforskare

Professor Henrik Grönberg tilldelas Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare 2022 för sin världsledande forskning som möjliggör tidig upptäckt av prostatacancer. Henrik Grönbergs forskning har lett till testet Stockholm3. Cancerfondens forskningsnämnd, under ledning av före detta ordföranden i Nobelkommittén Klas…

Fast track-publicering av STHLM3 MR-studien i The Lancet Oncology

Stockholm3 i kombination med MR-undersökning gör det möjligt att införa allmän prostatacancerscreening Denna kombination av diagnosmetoder minskar antalet onödiga biopsier med 74% STOCKHOLM, 13 augusti, 2021. A3P Biomedical AB meddelar idag att resultaten från STHLM3 MR-studien, som omfattar 12 750 män, har fått fast…

Stockholm3 vinnare vid European Association of Urology 2021

STHLM3 MR-studien vann “1st Prize Best Abstract Oncology 2021” vid European Association of Urologys årliga konferens. Studien inkluderade 12,750 män och visade att kombinationen av Stockholm3-testet med magnetkamera minskar överdiagnostiken vid screening för prostatacancer med 69 procent jämfört med dagens…

A3P Biomedical rekryterar CEO att leda kommersiell expansion

STOCKHOLM, 18 juni, 2021. A3P Biomedical utser David Rosén till ny CEO att leda den kommersiella expansionen av företagets innovativa Stockholm3-test för tidig upptäckt av prostatacancer. David bidrar med mer än 20 års erfarenhet från den medicintekniska industrin inklusive seniora positioner hos Getinge och Cantel Medical. A3P…

A3P Biomedical förstärker ledningsgruppen inför internationell expansion

STOCKHOLM, 10 januari 2021. A3P Biomedical förstärker ledningsgruppen inför bolagets internationella expansion med Marianne Waplan som CFO, Marcela Björn som Director Marketing & Sales och Malin Gidlund som Head of Lab Operations. – För att kunna realisera A3P Biomedicals tillväxtmöjligheter bygger vi upp en stark…

110 miljoner kronor i tillväxtkapital till A3P Biomedical AB

A3P Biomedical meddelar idag att bolaget har tillförts 110 miljoner kronor i tillväxtkapital från institutionella och privata investerare i Sverige. Syftet är att accelerera kommersialiseringen av bolagets unika prostatacancertest Stockholm3. A3P Biomedical fokuserar i närtid på att accelerera den nordiska lanseringen av…

A3P Biomedical stödjer Folkhälsomyndigheten att skala upp testning för covid-19

A3P Biomedical meddelar idag att man stödjer Folkhälsomyndigheten att skala upp PCR-baserad provtagning för pågående covid-19-infektion. Samtidigt fortsätter bolaget att tillhandahålla det unika blodbaserade Stockholm3-testet för prostatacancerdiagnostik. A3P Biomedical meddelar idag att man stödjer Folkhälsomyndigheten i att…

Capio S:t Görans Sjukhus erbjuder prostatacancertestet Stockholm3

Capio S:t Görans sjukhus erbjuder prostatacancertestet Stockholm3. Bor du i Stockholm och vill testa dig för prostatacancer ska du vända dig till Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans Sjukhus. Du behöver ingen remiss och det kostar inte mer än den vanliga patientavgiften. Prostatacancercentrum på Capio S:t Görans sjukhus har…

Stockholm3 leder till genombrott för prostatacancerdiagnostik

Prostatacancercentrum Capio S:t Görans sjukhus erbjuder prostatacancerdiagnostik med Stockholm3-testet och riktad vävnadsprovtagning. De kliniska resultaten ses som ett genombrott inom diagnostik av prostatacancer eftersom man hittar mer än dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga…