A3P Biomedical AB är ett svenskt bolag med en global ambition – att radikalt förbättra diagnostik och behandling av prostatacancer. Bolagets ledande produkt är Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer, som tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.