Ledning

Martin Steinberg
Martin Steinberg
CEO

Född 1969. Civilekonom från Handelshögskolan och grundare A3P Biomedical AB. Martin Steinberg har mer än 15 års erfarenhet av akademiskt och industriellt samverkansarbete. Tidigare investeringsansvarig på riskkapitalbolaget Litorina Kapital samt projektledare på Arthur D Little.
martin.steinberg@a3pbiomedical.com

Marianne Waplan
Marianne Waplan
CFO

Född 1959. Civilekonom Stockholms universitet. Marianne har mer än 30 års erfarenhet inom redovisning och intern och extern revision i Sverige och utomlands. Hon har varit redovisningschef på Nordea och SEB och har erfarenhet att ta Hoist Finance till Stockholmsbörsen. Marianne har också varit projektledare för IFRS, årsredovisnings och förändringsprojekt. Hon kommer närmast som interim CFO på private equity bolaget Trill Impact.
marianne.waplan@a3pbiomedical.com

Marcela Navarro Björn
Marcela Navarro Björn
Director Marketing & Sales

Född 1967. Utbildad sjuksköterska. Marcela har mer än 20 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling i >80 länder, bland annat som Sales Director för EMEA/Latin Amerika på Vitrolife och Director Global Sales Operation på Ascom Corporate. marcela.bjorn@a3pbiomedical.com

Malin Gidlund
Malin Gidlund
Head of Laboratory Operations

Född 1971. M. Sc. i Organisk Kemi från Umeå universitet. Malin har mer än 20 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och tillverkning från AstraZeneca, Orexo AB och Recipharm AB och kommer närmast från rollen som ansvarig för produktutvecklingen på Orexo AB. malin.gidlund@a3pbiomedical.com