Kommande produkter

De forskare vid KI som tagit fram Stockholm3 har utvecklat ett nytt blodprov för att identifiera biomarkörer hos män med spridd prostatacancer. Syftet är att med hjälp av blodprovet individanpassa behandlingen. Sedan 2019 pågår testning av blodprovet i kliniska studier i Europa.