Historisk tidslinje

2007

Vetenskapsrådet tilldelar Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet (KI), 95 miljoner kronor för att skapa ett forskningscentrum (CRisP) för bröst- och prostatacancerdiagnostik vid KI.

2011

a3p-vision-mission-banner

Systematiskt forskningsarbete för att identifiera biomarkörer och kliniska data som kan förutse behandlingskrävande prostatacancer genomförs.

CRisP påbörjar STHLM2-studien, en retrospektiv analys av biomarkörer, genetiska markörer och kliniska data från 25 000 män som lämnat PSA-prover under 2011.

2012

Den kliniska studien STHLM3 påbörjas i nära samarbete med hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Närmare 60 000 män i åldrarna 50 till 70 år deltar i studien som pågår mellan 2012 och 2015.

2015

Resultaten av STHLM3-studien publiceras i The Lancet Oncology.

Blodprovet som är resultatet av STHLM3-studien får namnet Stockholm3.

2016

a3p-publications-banner

EIT Health tilldelar Stockholm3 17 miljoner kronor i syfte att validera testet på den europeiska marknaden.

2017

Stockholm3 belönas med EIT Innovators Award. Priset tilldelas produkter och tjänster som anses ha exceptionellt värde för individ och samhälle i Europa.

Stockholm3 blir tillgängligt för klinisk användning.

2018

Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus ersätter som första aktör PSA-testet med Stockholm3-testet.

Hälsoekonomiska studier i Sverige visar att Stockholm3-testet kan minska de direkta sjukvårdskostnaderna med cirka 17 procent.

Den regionala vårdprogramgruppen för prostatacancer i Region Stockholm, bestående av ledande företrädare för professionen, rekommenderar Stockholm3.

2019

Teamet bakom Stockholm3 tilldelas 27 miljoner kronor av EIT Health för att validera nytt blodprov för män med spridd prostatacancer inom projektet OncoWatch Product Suite.

Teamet bakom Stockholm3 tilldelas 23 miljoner kronor av Nordforsk för att accelerera utrullningen av Stockholm3 i Norden.

Universitetssjukhuset i Stavanger ersätter PSA-testet med Stockholm3-testet.

Distributionsavtal för Stockholm3 tecknas med Synlab – Europas största laboratoriekoncern.

Pilotstudier i samarbete med ledande hälso- och sjukvårdsaktörer i Danmark och Finland för Stockholm3 initieras.

2020

A3P Biomedical AB grundas.

Hälsoekonomiska studier i Norge visar att Stockholm3 kan minska de direkta sjukvårdskostnaderna med 23-28 procent.

A3P Biomedical tillförs 110 miljoner kronor i tillväxtkapital.