A3P Biomedicals integritetspolicy

A3P Biomedical AB (”A3P Biomedical”), 559252-9100, med adress Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

A3P Biomedical värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill A3P Biomedical informera dig om hur personuppgifter behandlas av A3P Biomedical.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och A3P Biomedical är inte ansvarigt för deras verksamhet eller information. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska respektive hemsidas personuppgiftspolicy innan personuppgifter lämnas ut.

Personuppgifter som samlas in av A3P Biomedical

A3P Biomedical samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till A3P Biomedical i samband med dina affärsmässiga kontakter med A3P Biomedical. Personuppgifter kan även samlas in om du väljer att prenumerera på pressmeddelanden, nyhetsbrev eller annan information eller om du anmäler dig till seminarier och liknande evenemang eller om du via vår webbplats eller genom annan kanal söker en tjänst eller anmäler ditt intresse i samband med rekrytering eller andra event. Personuppgifter kan samlas in från andra källor såsom t.ex. från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av A3P Biomedical omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Hur A3P Biomedical behandlar dina personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för att bedriva A3P Biomedicals verksamhet, administrera avtal och upprätthålla kontakter med A3P Biomedicals kunder, leverantörer och affärspartners. Personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier eller liknande evenemang. Personuppgifterna behandlas av A3P Biomedical med stöd av en intresseavvägning. A3P Biomedical har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och A3P Biomedical behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

A3P Biomedical kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till andra bolag inom A3P Biomedical-koncernen, till företag som A3P Biomedical gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till A3P Biomedical. Om A3P Biomedical har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. A3P Biomedical kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och skyddsåtgärder som A3P Biomedical använder.

A3P Biomedical sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som A3P Biomedical behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du vill utöva några av dina rättigheter eller har några frågor angående A3P Biomedicals behandling av personuppgifter kan du kontakta A3P Biomedical, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

A3P Biomedical

info@a3pbiomedical.com