Stockholm3 vinnare vid European Association of Urology 2021

STHLM3 MR-studien vann “1st Prize Best Abstract Oncology 2021” vid European Association of Urologys årliga konferens. Studien inkluderade 12,750 män och visade att kombinationen av Stockholm3-testet med magnetkamera minskar överdiagnostiken vid screening för prostatacancer med 69 procent jämfört med dagens standardmetoder, samtidigt som lika många farliga tumörer hittas.

Stockholm3 vinnare vid European Association of Urology  (EAU) 2021. Totalt presenterades 4 000 abstracts på EAU som är det största vetenskapliga mötet i Europa inom Urologi. “Risk-adapted screening with genomics and MRI: STHLM3 MR Phase 2 Trial” presenterades av Dr Tobias Nordström, Karolinska Institutet och erhöll 1st Prize Best Abstract Oncology 2021.

STHLM3 MR-studien är en randomiserad populationsbaserad studie med 12 750 män i åldersgruppen 50 till 74 år. I studien jämfördes standardtestet PSA med Stockholm3-testet där bägge testerna användes tillsammans med magnetkamera och riktade vävnadsprover eller tillsammans med traditionell vävnadsprovtagning.

Jämfört med dagens standardmetoder, PSA och traditionell vävnadsprovtagning, minskade Stockholm3-testet och magnetkamera överdiagnostiken med hela 69 procent och antalet biopsier med 53 procent.
– Resultaten som Dr Nordström presenterade på EAU, i kombination med vår nyligen publicerade artikel i New England Journal of Medicine, visar att Stockholm3 i kombination med magnetkameraundersökning är ett kraftfullt verktyg för prostatacancerscreening. Den stora minskningen av överdiagnostik och onödiga procedurer motiverar införande av allmän screening av män i åldern 50 till 74 år för att minska deras risk att dö av prostatacancer, säger Dr Henrik Grönberg, medgrundare av A3P Biomedical och Professor i cancerepidemiologi på Karolinska Institutet.

– Dessa pivotala studier kompletterar det gedigna bevisunderlag från kliniska studier med totalt 80 000 män som visar den stora nytta Stockholm3-testet tillför screening för prostatacancer. Vårdgivare i Norden som redan har ersatt PSA med Stockholm3 har uppvisat radikalt bättre resultat; 100 procent fler behandlingskrävande tumörer hittas och antalet onödiga biopsier minskar med 50 procent. Samtidigt blir kostnaderna 17 till 28 procent lägre. A3P Biomedical arbetar för att göra Stockholm3 testet tillgängligt i hela världen och ser fram emot nära samarbete med befintliga och nya partners för att förbättra mäns hälsa och livskvalitet”, säger David Rosen, CEO at A3P Biomedical.

För ytterligare information kontakta:
David Rosen, CEO
telefon: +46 73 268 6612
epost: david.rosen@a3pbiomedical.com

Martin Steinberg, VP Corporate Development
telefon: +46 70 951 2068
epost: martin.steinberg@a3pbiomedical.com

Om Stockholm3

Stockholm3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i en avancerad algoritm, i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Blodprovet hittar 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer och minskar samtidigt antalet onödiga biopsier med 50 procent i jämförelse med nuvarande praxis PSA (1).

Stockholm3 har utvärderats i kliniska studier som totalt inkluderat 75 000 män. Den första pivotala studien STHLM3 inkluderade 58 000 män och resultaten publicerades i The Lancet Oncology 2015 (1).

Baserat på oberoende expertgranskning av kliniska data har flera ledande vårdgivare i Norden, som Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och Universitetssjukhuset i Stavanger dock redan ersatt PSA-testet med Stockholm3. För patienten innebär Stockholm3 ett mer tillförlitligt test med tydligare svar, för vårdgivare kan de direkta sjukvårdskostnaderna minska med 17 till 28 procent (1).

(1) Publikationer, resultat och klinisk validering

Om prostatacancer

Prostatacancer är den näst vanligaste cancersjukdomen hos män globalt och den femte vanligaste cancersjukdomen som män avlider av. Enligt WHO beräknades 1,4 miljoner män diagnostiseras med prostatacancer och 378 000 avlida till följd av sjukdomen under 2020. I takt med en åldrande befolkning förväntas förekomsten av prostatacancer stiga med 70 procent fram till 2040.

Om A3P Biomedical

A3P Biomedicals mission är att öka livskvaliteten för män genom att radikalt förbättra precisionen i prostatacancerdiagnostik. Bolagets huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och validerats i kliniska studier som omfattar mer än 80 000 män. Totalt har 750 miljoner kronor investerats i kliniska studier och produktutveckling för Stockholm3. A3P Biomedical har huvudkontor i Stockholm.