Vill du testa dig med Stockholm3?

Prostatacancer är världens näst vanligaste cancersjukdom, 1.4 miljoner män diagnostiseras årligen. Tidigt upptäckt är nyckeln för framgångsrik behandling. För närvarande erbjuder cirka 200 vårdgivare runt om i Sverige Stockholm3-testet. Här hittar du din närmaste vårdgivare.

Stockholm3

A3P Biomedicals huvudprodukt är Stockholm3, ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede.

 • 100 %

  Fler fall av behandlingskrävande prostatacancer hittas.

 • 50 %

  Färre onödiga prostatabiopsier.

 • 17-28 %

  Lägre kostnader för vården.

 • 75000

  Män har deltagit i kliniska studier

Årsstämma 2021

Årsstämman för 2021 hölls den 22 juni, 2021.

Historia och utveckling

A3P Biomedical AB grundades 2020. Utvecklingen av bolagets ledande produkt Stockholm3, ett kliniskt och kommersiellt validerat blodprov för tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer, påbörjades dock långt tidigare. Flera ledande sjukvårdsaktörer i Sverige och Norge har ersatt PSA med Stockholm3. Synlab, Europas största laboratoriekoncern har påbörjat utrullning i Europa.